Potenciál vozíkových tašiek v batožinovom priemysle

- Jan 03, 2018-

Podľa konzervatívnej štatistiky z roku 2004 čínska trhová kapacita tašiek až 14 miliárd a každý rok má obrovský rastový potenciál. 2005 Čína cestovného ruchu dosiahol 1,212 miliardy ľudí, odchádzajúce cestovanie až 31.0263 miliónov ľudí. Podľa rozvoja cestovného ruchu národnej turistickej správy, "XV" Regulácia vozík 1, do roku 2020, Čína zámorské cestovanie bude viac ako 210 miliónov ľudí, Čína cestovného ruchu dosiahne viac ako 2,9 miliardy ľudí.


Najväčšia cestovná batožina zbrusu-nová krása, zaberajú Spojené štáty cestovný batožinový trh asi 30% podielu na trhu, nový kozmetický vozík v mysliach spotrebiteľov pevne obsadiť "Business Trolley box" status. Nová krása je skutočnou globálnou činnosťou v priemysle tyčových boxov v nadnárodnom podniku, na globálnom trhu sa "Business Trolley Box" stal synonymom pre novú krásu. Trh s kufrom je pomerne zrelý a priaznivý vývoj na trhu.


Podľa spotrebiteľského dopytu a situácie v oblasti hospodárskej súťaže značka vyvinula jasnejšiu a účinnejšiu značku, ktorá zaujíma cennú pozíciu v mysli spotrebiteľa a tvorí trhové delenie. Nie je pochýb o tom, že americká tyčová krabica značka jasná a efektívna oblasť značky je čínsky stôl Box Enterprise učebný model a vzorový model.


Z celkovej situácie na trhu s vozíkom je obrovská príležitosť vybudovať vedúcu značku skrinky na výrobu tyčiek pre podniky čínskych trolejových boxov, ktoré porazili čas na realizáciu intervalu značky a prvý, kto vstúpil spotrebiteľská myseľ, ktorá získa najväčšiu konkurenčnú výhodu. Spotrebiteľské srdce, svet. Od začiatku, od malých po veľké, pomaly sa rozvinuli do dnešnej miery. Vzhľadom na nový domáci a medzinárodný trend budovať svoju vlastnú značku.