Režim rozvoja čínskych batožinových podnikov

- Jan 03, 2018-

Medzinárodný trh s batožinou Existuje obrovský dopytový priestor, ktorý priamo podporuje čínsky export batožinových výrobkov, takže vývoz batožiny umožňuje dosiahnuť stabilný rast dobrého tempa. Čínske batožinové podniky by mali neustále zlepšovať vlastné kapacity v oblasti výskumu a vývoja a technického vybavenia, zvyšovať marketingové schopnosti podnikov, rozširovať exportné kanály a ďalej zrýchľovať tempo sveta a postupne dosahovať prechod z produkcie na exportný kapitál, značku výstup, vytvoriť skupinu známych značiek doma iv zahraničí, zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť Čínsky batožinový trh bol vždy orientovaný na vývoz, dopyt na domácom trhu na relatívne malý podiel, ale tvárou v tvár novému hospodárskemu prostrediu, táto situácia môže byť v budúcnosti upravená.


Vysoký rýchlostný rozvoj batožinového priemyslu, obrovský dopytový expanzný priestor. Preto domáce batožiny podniky aktívne integrovať zdroje, založené na kvalite výrobkov, prostredníctvom efektívneho riadenia prostriedky, dizajn batožiny, výroby a medzinárodných trendov v kombinácii na výrobu vysoko kvalitných, unikátnych výrobkov. Súčasne s pomocou dynamiky oživenia hospodárstva domáce vývozy zároveň konsolidujú "vnútornú a vonkajšiu" obchodnú stratégiu, aby získali trh.