Stručné uvádzanie indexu klasifikácie batožiny

- Jan 03, 2018-

Zhromažďovanie údajov indexu cien za batožinu Hankou North je založené na týždni, pričom základným obdobím je mesiac marca 2013, priemerná cena vzoriek zozbieraných v marci ako referenčná cena. Vo vzorke sa podľa použitia a povahy celý systém vzoriek rozdelí na 4 dvojstupňovú klasifikáciu, 14 trojstupňovú klasifikáciu, 23 štvorstupňovú klasifikáciu a konečne určiť o 200 viac ako cena, nákup a predaj relatívne stabilný tovar ako vzorky. Napokon, vzhľadom na hmotnosť obratu jednej vzorky sa zostavuje štatistický model a zostavuje sa komplexný cenový index a celkový cenový index každej klasifikácie. Ak je hodnota indexu vyššia ako 100, cena komodít v bežnom období je vyššia ako cena základného obdobia a keď hodnota indexu je nižšia ako 100, cena komodít v bežnom období je nižšia ako cena základného obdobia.